E-Tebligat Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Şirketlere 10.000 TL Para Cezası

19 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren elektronik tebligat yönetmeliğine göre tüm anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komantid şirketlere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu hale getirilmişti.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 05 Mayıs 2014 tarihinde  Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarının 67. maddesinde yer alan ifadede:“Elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum veya kuruluşlara Başbakanlık tarafından her bir tespit için on bin Türk Lirası para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı beş yüz bin Türk Lirasını geçemez.” denilmektedir. Yani e-tebligat için gerekli olan KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresiniz yoksa 1 yıl içerisinde 500.000 liraya kadar para cezası alabilirsiniz.

Yasa tasarısının önümüzdeki günlerde TBMM’de görüşülerek, resmi gazetede yayınlanması bekleniyor.

E-Tebligat yönetmeliği için tıklayınız.

İlgili yasa tasarısının tam metni için tıklayınız. (E-Tebligatla alakalı bölüm 44. sayfada yer almaktadır.)