Anonim ve Limited Şirketlerde Asgari Sermaye Artırımı Tarihi 14 Şubat 2014’de Sona Eriyor.

’’15 Kasım 2012 tarih, 28468 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi  Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’in Sermayenin asgari tutarlara yükseltilmesi başlıklı 7. maddesi Sermayeleri 50.000.- (ellibin) Türk Lirasının altında olan anonim şirketler ile 10.000.- (onbin) Türk Lirasından az olan limited şirketlerin sermayelerini, 14/02/2014 tarihine kadar bu miktarlara yükseltmeleri gerekmektedir. Sermayelerini, 01/07/2012 tarihine kadar, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 272 ve 507 nci maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulunun 2001/3500 sayılı Kararı ile anonim ve limited şirketler için öngörülen asgari sermaye tutarına yükseltmeyen anonim ve limited şirketlerin de, birinci fıkra hükmü çerçevesinde sermayelerini yükseltmeleri gerekmektedir. Birinci ve ikinci fıkra kapsamında olan ve belirlenen süre içerisinde sermayelerini öngörülen tutarlara yükseltmeyen şirketler, bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar’’

 

Mersis’te sermaye artış aşamaları için tıklayın.