ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA DUYURU

Anonim şirketler esas sözleşmelerini ve limited şirketler şirket sözleşmelerini 01/07/2014 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hâle getirmeleri gerekmektedir.

Bu süre içinde, gerekli değişikliklerin yapılmaması hâlinde, esas sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.(Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun m.22/1)

Anonim şirket esas sözleşmesini ve limited şirket sözleşmesini, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hâle getirmek için yapılacak genel kurullarda toplantı nisabı aranmaz, kararlar da, toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alınır. (Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun m.22/2)